1990 i stari

  Muški   Ženski
1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  

1991 godine

  Muški   Ženski
1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  

1992 godine

  Muški   Ženski
1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  

1993 godine

 

  Muški   Ženski
1.   1.  
2.   2.  
3. Donald Fenjveši 3.  

 1994 godine

  Muški   Ženski
1. Sebastian Sabo 1.  
2.   2.  
3.   3.  

1995 godine

  Muški   Ženski
1. Tamaš Farkaš 1.  
2. Laslo Balzam 2.  
3.   3.  

1996 godine

  Muški   Ženski
1. Aron Šinkovič 1. Marina Matić
2. Tot Haši Čongor 2.  
3. Saša Nemes 3.  

1997 godine